Projektový den Člověk a příroda

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se žáci 6. ročníku vydali do anglického parku, aby si vyzkoušeli získané dovednosti z hodin přírodopisu, fyziky a zeměpisu v praxi. V rámci projektového dne „Člověk a příroda“ měli za úkol v různých ekosystémech (louka, les, rybník) porovnat teplotu a vytvořit graf závislosti teploty na čase. Dalším úkolem bylo mapování terénu pomocí busoly, většině skupin se mapa zdařila.
V přírodopisné části pojmenovávali zástupce organismů v jednotlivých ekosystémech s pomocí odborné literatury, u rybníka pozorovali buchanku, larvu komára a zástupce dalších vodních živočichů. Výsledkem se stal plakát se získanými informacemi. Akce se vydařila nejen díky pěknému počasí, ale i pomoci žáků 9. A.
Fotografie naleznete  zde.

J. Hadamovská