Dramatizace pověsti o sv. Václavovi – 4. C

Na čtvrtek 19. března si v rámci předmětu vlastivěda dobrovolníci ze 4. C připravili dramatizaci příběhu o svatém Václavovi. Dramatizaci předvedly dvě skupiny – chlapci a děvčata. Dívky ke své práci přistoupily pečlivě a zodpovědně, měly krásné kostýmy i scénu. Jediné doporučení pro příště je mluvit o něco hlasitěji. Chlapci pojali předvedení příběhu o něco divočeji.
Komu se dramatizace povedla lépe, můžete posoudit z videozáznamů, u kterých omluvte sníženou kvalitu (dívkychlapci).
Mgr. Alexandra Kubátová