Grafomotorická přípravka 2015

Již šestým rokem probíhá na naší škole v pozápisovém období Grafomotorická přípravka pro předškoláky, kteří již byli přijati do školy. V rámci projektu Já to přece zvládnu! (byl financován z evropských zdrojů), vzniklo ve škole centrum logopedické péče, jehož součástí je i grafomotorická přípravka. Jejím cílem je péče o děti, které se připravují do 1. třídy, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ a seznámení rodičů s nejčastějšími chybami a možnostmi, jak jim předcházet. Obsah přípravky je zaměřen především na rozvoj grafomotorických dovedností (rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolňovací cviky), zrakové a sluchové vnímání, zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, vnímání a reprodukci rytmu, cvičení zrakové a sluchové paměti, cvičení orientace v prostoru, pravolevou orientaci, předčíselné představy a jiné dovednosti. Přípravka trvá deset týdnů. Děti dochází vždy jednou týdně na vyučovací hodinu, kterou vedou speciální pedagogové školy a proškolené paní učitelky. Tato péče o děti, kterým byly zjištěny při zápisu do první třídy grafomotorické obtíže nebo adaptační problémy se nám velice osvědčuje jako prevence pro zdárný nástup do školy.
Mgr. Eva Cacková
Fotografie naleznete zde.