Dimenze – výstava UVČ

V pondělí 18. 5. 2015 se Konírna dobříšského zámku proměnila v galerii, ve které vystavovali své
práce žáci 9. ročníku. Vernisáž výstavy zahájil hudebním vystoupením soubor flétniček – dětí ze 2.B pod vedením Mgr. I. Czafíkové za doprovodu Mgr. R. Jindrákové. Poté výstavu uvedl pan ředitel
Mgr. J. Motejlek a pan místostarosta města Dobříše MUDr. S. Holobrada. Ing. E. Skalická milými slovy představila mladé výtvarníky, kteří byli odměněni potleskem spolužáků, kamarádů, rodičů, učitelů a všech dalších, kteří se slavnostního zahájení výstavy zúčastnili. Fotografie naleznete zde.
K. Sobotková