Dobříšské pověsti

Jako každoročně, tak i letošní rok uspořádala Městská knihovna v Dobříši naučnou stezku se zaměřením na „Dobříšské pověsti“. Zúčastnili jsme se jí my – žáci pátých ročníků obou základních škol. Nejprve jsme se seznámili s pravidly a pak následovalo naše putování po zajímavých místech. Během trasy jsme plnili různé vědomostní úkoly vztahující se
k pověstem města. Za správně zodpovězené indície jsme vždy získali popis plánu další trasy. Pak následovalo vyhodnocení a sladká odměna. Na konci nás ještě paní průvodkyně provedla po náměstí a seznámila nás s historií významných budov.
Akce se nám moc líbila, osvěžili jsme si naše vědomosti a ještě se vydařilo i počasí. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Bodorové a panu Pípotovi za velmi pěkně připravenou stezku a těšíme se na další akce.
žáci 5.A a 5.B