Den Země

Tradice oslav Dne Země vznikla již v roce 1970 ve Spojených státech amerických, od roku 1990 se Den Země slaví jako mezinárodní svátek životního prostředí. Také naše škola si připomněla Den Země. Hlavní akcí bylo soutěžní dopoledne pořádané pro žáky 1. stupně a 6. tříd.
Rok 2016 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok luštěnin. Proto první úkol, který všechny čekal, byl obrázek s přírodní tematikou zhotovený z luštěnin. Žáci se tak seznámili s nejběžnějšími druhy a dozvěděli se, proč právě luštěniny mají být plodinami budoucnosti. V další části soutěže byla pro žáky připravena stanoviště v okolí školy, v tělocvičně a samozřejmě v anglickém parku. Soutěžící prokázali své znalosti i dovednosti z různých oblastí (třídění odpadu, poznávání přírodnin, pták roku, první pomoc, orientace na Dobříši).
Během samotného soutěžení děti uklidily prostranství začínající u školy a končící v prostorách parku. Město Dobříš nám poskytlo pytle a rukavice na sběr odpadků. Zajistilo také jejich odvoz.
Poděkování patří nejen soutěžícím za jejich snahu při plnění úkolů, ale též vyučujícím, žákům 7. B a devátého ročníku, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Fotografie naleznete zde.
Hadamovská Jitka