Přijímací zkoušky “nanečisto”

Dne 19. dubna si žáci 8. ročníků “nanečisto” vyzkoušeli atmosféru přijímacích zkoušek. Ve stejný den prošli někteří jejich spolužáci z 9. ročníku na středních školách pokusným ověřováním organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka. Příští rok už tyto testy budou pro všechny uchazeče o středoškolské studium povinné (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
Žáci prošli hodinovým testováním z českého jazyka a matematiky a nad rámec přijímacích zkoušek i testováním znalostí z anglického jazyka. Tento projekt na naší škole probíhá již podruhé a je velice příznivě hodnocen nejen samotnými žáky, ale i jejich rodiči. Slouží též k zamyšlení, zda se budoucí deváťáci přihlásí do školního klubu „Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka“.
Mgr. Kateřina Sobotková