Artefiletika VI. oddělení ŠD

S dětmi jsme si vyzkoušeli artefiletiku. Na pomoc jsme si zavolali nejoblíbenější hračku každého
z nás a ta tvořila cestičky ke komu se jí zachtělo. Nakonec nám vznikly krásně barevné labyrinty
z víček od PET lahví.
K. Schneiderová
Fotografie naleznete zde.