Biologická olympiáda

V měsíci únoru probíhalo školní kolo biologické olympiády. Celkem se ho zúčastnilo 55žáků. Je potěšitelné, že děti v době počítačů mají stále zájem o přírodu. Z těchto žáků postoupili 3 z každé kategorie do okresního kola, které se konalo 27. 3. (kategorie C) a 10. 4. (kategorie D).
Reprezentovali nás Marcela Poborská, Lucie Matysová, Kristýna Boženiková, Magdalena Schmarzcová, Sabina Mochánová a Jiří Machuta.
Nejprve museli vypracovat vstupní úkol, čtyři si vybrali téma Rybník v předjaří, dva pak Historie rybníka. Samotné okresní kolo pak prověřilo jejich teoretické znalosti, dovednosti v mikroskopování a schopnosti pojmenovat mnohdy velmi zajímavé exponáty rostlin a živočichů. Nejlépe si vedla Sabina Mochánová ze VII. A, která
v silné konkurenci 32 soutěžících obsadila 10. místo. Všem patří poděkování za reprezentaci naší školy.