Ranní družina

This gallery contains 14 photos.

Velikonoce 4.B

This gallery contains 13 photos.

Divadlo 2. B

This gallery contains 13 photos.

Velikonoční soutěž ŠD

This gallery contains 9 photos.

Kočičky V. oddělení ŠD

This gallery contains 8 photos.

Minibasketbal – chlapci

This gallery contains 9 photos.

Noc s Andersenem v Klementinu

This gallery contains 27 photos.

Kníže Václav 4.A

This gallery contains 16 photos.

Hlaholice 4.C

This gallery contains 10 photos.

Lidské tělo I. oddělení ŠD

This gallery contains 9 photos.

Jarní veršování V. oddělení ŠD

This gallery contains 15 photos.

Zlatá kopačka VI. oddělení ŠD

This gallery contains 9 photos.

Soutěž v hodu papírovou vlaštovkou

This gallery contains 21 photos.

Slovenská kuchyně ve školní jídelně

This gallery contains 6 photos.

Exkurze na čističku vody

This gallery contains 18 photos.

Barevné jarní odpoledne ŠD

This gallery contains 33 photos.

Svět zvířat IV. oddělení

This gallery contains 8 photos.

Okresní kolo ve vybíjené

This gallery contains 12 photos.

Základy sebeobrany a prevence kriminality

This gallery contains 8 photos.

Basketbalový turnaj 6. a 7. r. – dívky

This gallery contains 13 photos.

Co nám řeknou bajky – 4.B

This gallery contains 21 photos.

Basketbalový turnaj 6. a 7. r. – chlapci

This gallery contains 12 photos.

Pesoklub – 8. ročník

This gallery contains 13 photos.

Turnaj ve vybíjené – 4. a 5. třídy

This gallery contains 24 photos.

Pythagoriáda – školní kolo

This gallery contains 9 photos.

Masopust I. oddělení ŠD

This gallery contains 17 photos.

Ptáčci VI. oddělení ŠD

This gallery contains 10 photos.

Loutkové divadlo I. oddělení ŠD

This gallery contains 5 photos.

Talentmánie IV. oddělení ŠD

This gallery contains 13 photos.

Prevence kriminality – 9. ročník

This gallery contains 7 photos.