Zápis

Fotografie ze čtvrtečního zápisu naleznete zde a  z pátečního zde.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí
je stanoven na pátek 22. února 2013.


Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělání (dle přidělení registračního čísla) bude oznámeno:
1) zveřejněním seznamu přijatých na vývěsce u vchodu do budovy školy
2) zveřejněním seznamu přijatých na webových stránkách školy www.1zs.dobris.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí
k základnímu vzdělání bude zasláno poštou.