Úspěch v okresním kole MO

Ve středu 30. ledna 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola matematické olympiády.
Pátý ročník reprezentovala  Karolína Vávrová, Berta Budínská (obě 5.A) a žákyně 4.C Anička Čiháková. Úspěšným řešitelem školního kola a jediným zástupcem v kategorii devátého ročníku byl Sebastian Vacek. Nejlepší umístění získala naše nejmladší soutěžící Anička Čiháková, která získala úžasné
druhé místo. Blahopřejeme.
Všem žákům, reprezentující naší školu, patří veliký dík.
J. Nováková