Prvňáčci ve školkách

V tomto týdnu jsme my, prvňáčci, byli navštívit naše mateřské školky. Svým bývalým kamarádům jsme také předávali pozvání na akce, které naše paní učitelky připravují pro budoucí prvňáčky. Móóóc jsme
se těšili. Někdo nemohl ani dospat, někdo to obrečel, protože onemocněl a do školky nemohl. My jsme se ve školkách radostně vítalijak s dětmi, tak s paními učitelkami. Pohráli jsme si, zazpívali a ukázali,
co už umíme. Dětem jsme vyprávěli, na co se do školy nejvíce těšíme a na co se mohou těšit ony.
Vyhrál tělocvik a přestávky. Foto zde.
Prvňáčci