Soutěž mladých cyklistů

Dne 11. května 2016 se žáci 5.A zúčastnili soutěže mladých cyklistů, která se konala na dopravním hřišti v Příbrami. Za naši školu byli vybráni Štěpán Böhm, Vojta Panuška, Káťa Peciválová a Eliška Petřinová. Soutěž měla čtyři části, kterými si museli všichni žáci projít.
První disciplína byla písemný test, který obsahoval 20 záludných otázek. Ten jsme zvládli velmi dobře. Jako druhá disciplína na nás čekala zdravověda. Žáci měli za úkol ošetřit zraněné, kteří byli realisticky namaskováni. Při pohledu na umělou krev se mnohým tajil dech!
Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde museli žáci nasbírat šest kontrol v časovém limitu a při tom neudělat jediný dopravní přestupek. Poslední a nejtěžší část soutěže byla jízda zručnosti. Dráha byla velmi složitá, přesto ji všichni členové našeho družstva projeli pouze s drobnými chybkami.
Po celkovém sečtení výsledků jsme ale dopadli velmi dobře. Z dvanácti zúčastněných škol jsme se umístili na krásném
5. místě a mezi chlapci obsadil Vojta Panuška 4. místo.
Soutěž jsme si moc užili, dík patří pořadatelům za perfektní organizaci. Fotografie naleznete zde.
Mgr. Daniel Drmla