Školní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd

Dne 2. února 2015 se konalo školní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd.
Výsledky:
1. místo 5.A
2. místo 5.C
3. místo 5.B
4. místo 4.C
5. místo 4.A
6. místo 4.B
Fotografie naleznete zde.