Pasování na čtenáře – 1. ročník

Naše první vysvědčení nám bylo předáno v kulturním domě. Na předávání se přišli podívat naši rodiče a prarodiče. Přivítal nás sluha královny Šotek v plášti plném písmenek. Společně s ním jsme vyvolávali královnu, aby se zúčastnila slavnostního předávání vysvědčení. Královna byla moc hezká a měla obličej popsaný písmenky.
Sotva nás mile přivítala, vtrhli do místnosti dva rytíři, kteří mezi sebou bojovali a hádali se, kdo je silnější. Královna rytíře uklidnila a oni museli klečet a stydět se za své chování. Pak nás vyzvala k provedení ceremoniálu „pasování na čtenáře“. Každý prvňáček přistoupil před královnu, kde poklekl a poklepáním mečem byl pasován na čtenáře. Od královny si každý žáček došel k paní učitelce pro vysvědčení. Naše paní učitelky byly na závěr pasovány
na průvodkyně Královstvím písmenek. Celá akce se nám moc líbila.
Fotografie naleznete zde.
Prvňáčci tříd 1.A i 1.B