Škola v přírodě – Horní Malá Úpa

Fotografie ze ŠVP v Horní Malé Úpě
naleznete zde (neděle), zde (pondělí)
a zde (úterý).