Poslední pozdrav z hor

Fotografie z vyhodnocení soutěží
naleznete zde.