Setkání s Mikulášem na náměstí

S připraveným programem jsme vystoupili na náměstí v Dobříši při rozsvícení vánočního stromu.
Trochu nám zamrzaly flétny, vítr rozfoukával noty… ale naše děti si s tím vším takřka profesionálním způsobem poradily. Zimní atmosféru vytvořily roztančené a rozcinkané ,,vločky“ z dramatického kroužku, tak jsme tu 
zimu důstojným způsobem oslavili a přivítali advent.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost a ochotu, protože na podvečerní vystoupení musí své děti doprovodit. Oceňujeme nabízenou pomoc při akci.
Za všechny účinkující Dana Stoulilová