ŠD – stanovení úplaty od 1. 9. 2015

Informace o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině naleznete zde (ke stažení v PDF).