Koncert Malý Mozart

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 jsme se my, žáci 4. a 5. ročníků, zúčastnili výchovného koncertu „Malý Mozart“
v Praze. Před koncertem jsme si udělali krátkou procházku starým židovským městem. Viděli jsme několik synagog, zejména Staronovou synagogu, kde byl podle pověsti ukrytý Golem. Prošli jsme kolem pověstného židovského hřbitova a zamířili do Kostela sv. Šimona a Judy, kde se konal náš koncert. Koncert se jmenoval „Malý Mozart“, protože členové Filharmonického orchestru Praha hráli skladby W. A. Mozarta, který chodíval právě do tohoto kostela hrát na varhany. Koncert byl provázen tanečním a pěveckým sborem členů Národního divadla a zpestřen citacemi Mozartových dopisů. Po koncertu jsme posvačili v trávě a pak už jeli opět domů.
Fotografie naleznete zde.