Sběr kaštanů

Letošního sběru kaštanů se zúčastnily všechny třídy 1. stupně. Polesí Svatá Anna jsme dodali celkem 1755 kg kaštanů.
Nejúspěšnější třídou byla třída 3.A s množstvím 462 kg. O vítězství se zasloužil Jindřich Suchan (3.A) , který donesl 136 kg. Na druhém místě se umístila Aneta Durdilová z 2.B (109 kg) a na třetím místě skončil Jáchym Jandl z 5.B (105 kg).
Všem třídám děkujeme a vítězům blahopřejeme.