5. ABC – Pravěk hrou

V pondělí 26. října se žáci pátých tříd vydali na zámek Nižbor, který ve spolupráci s pracovníky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech pořádá interaktivní program Pravěk hrou.
Děti se zábavnou formou seznámily s každodenním životem lidí v pravěku. Čekaly je činnosti jako je například výroba a pečení placek, tkaní, spřádání, střelba z luku, opracování kamene, výroba nástrojů
a šperků. Seznámily se také s prací archeologů.
Dětem se program líbil, ocenily především, že si většinu činností mohly samy vyzkoušet.
Foto naleznete zde.

Mgr. Alexandra Kubátová