První pozdrav ze Živohoště

Fotografie ze sportovně turistického kurzu
žáků 6.ročníku naleznete zde.