ProTibet 2018

Městská knihovna Dobříš zprostředkovala ve dnech 19. a 20. března pro žáky osmých a devátých tříd naší školy podnětné dopoledne věnované Festivalu ProTibet 2018. Festival už několik let organizuje obecně prospěšná společnost MOST ProTibet. V rámci Festivalu se žáci seznámili s inspirativními dokumenty Útěk přes Himaláje a Na druhé straně Himaláje, které vyprávěly o útěku dětí z Tibetu za vzděláním do Indie. Poté následoval náš ,, přechod přes Himaláje´´v zámeckém parku a celá kulturně vzdělávací akce byla zakončena besedou s Tomášem Přichystalem, koordinátorem Festivalu. Seznámil nás se zajímavými informacemi o kultuře Tibetu, buddhismu, politické situaci a životě tibetských dětí. Akce byla doplněna výstavou fotografií, životních příběhů konkrétních Tibeťanů.
Děkujeme Městské knihovně Dobříš za podnětné setkání a možnost podpořit vzdělání tibetských dětí v exilových vesničkách vzdálených stovky kilometrů od jejich domova.

Fotografie naleznete zde.