Den s knihou

Ve středu 28. března proběhl na prvním stupni naší školy Den s dětskou knihou. Stejně jako v minulých letech nás žáci 5. ročníků seznámili ve svých prezentacích s autory knížek pro děti a mládež. Letos
to byli Miloš Kratochvíl, Ota Hofman a ilustrátorka Helena Zmatlíková.
Žáci pátých ročníků věnovali přípravě svých projektů velké úsilí a všichni se jistě dozvěděli něco nového o autorech a jejich knížkách. Nechyběly ani ukázky, soutěže a křížovky. Děkujeme žákům a učitelům pátých tříd a všem přejeme hezké dny a chvíle s knihou. Fotografie naleznete zde.
Jitka Debnárová