Není zvuk jako zvuk

V úterý 7. května připravili učitelé pro nás, žáky 9. ročníku, projektový den, který se týkal zvuku. Nejdříve jsme se rozdělili do skupinek a seznámili se s tím, co nás čeká. Během dopoledne jsme vystřídali tři stanoviště. V učebně přírodopisu jsme si zopakovali stavbu lidského ucha jako přijímače zvuku. Zjistili jsme, jak se mění tón při plnění lahve vodou, a zkusili jsme si zanotovat na zkumavky o různé velikosti. Poslouchali jsme tlukot našeho srdce, simulovali šíření zvukové vlny. Se zvukem je neodmyslitelně spojená hudební výchova, proto další stanoviště bylo právě tam. Seznámili jsme se se způsoby ladění. Dozvěděli jsme se, co je to komorní „a“. Přiřazovali jsme k různým zvukům možnosti napodobení, např. cválajícího koně nahradí klepání dvěma kelímky od jogurtu o sebe, bubnování deště do střechy třepání krabičkou sušeného hrášku. Viděli jsme, jak se dá vytvářet obraz pomocí různých frekvencí. Vyzkoušeli jsme, jakou frekvenci jsme ještě schopni slyšet.
Shrnutím naší práce byl výukový plakát. Informace jsme vyhledávali na třetím stanovišti, v učebně PC.
Vzhledem k tomu, že již máme po přijímacích zkouškách a soustředit se na probírané učivo je pro nás dost obtížné, uvítali jsme tuto pro nás zajímavou změnu ve výuce.
Za žáky 9. ročníku Kocourková H., Dragounová E.
Fotografie naleznete zde.