LVVZ 7. ročník – první pozdrav z hor

Fotografie ze soboty naleznete zde.
Fotografie z přednášky o (ne)oblékání na sjezdové lyžování
naleznete zde.