Konverzační soutěž v anglickém jazyce – 3. místo v okresním kole

Dne 25. února se naše škola účastnila okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce
v Příbrami. Školu reprezentovaly dvě žákyně , Anna Melicharová ze 7. ročníku v mladší kategorii a Karolína Skálová z 9. ročníku ve starší kategorii. Z prvního kola, které mělo písemnou podobu a bylo zaměřené na fráze a ustálená spojení, postoupila do druhého kola Karolína a umístila se na pěkném
3. místě. Gratulujeme.