Bezpečný internet – přednáška pro žáky 3. ročníku

V pondělí 28. května byly postupně uskutečněny přednášky pro žáky  3. ročníku na téma Bezpečný internet, které na naší škole prezentoval  strážník městské policie pan Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality
Internet je naším velkým pomocníkem, ale zároveň může být i zdrojem ohrožení našich dětí. Cílem naší přednášky bylo varovat děti před nástrahami internetu a poskytnout rady a návody, jak zajistit bezpečnější kyberprostor, jaké informace o sobě mohou na internetu prozradit a jaké naopak ne. Žáci velmi pozorně naslouchali, získali nové informace a bylo jim zodpovězeno mnoho dotazů. Po přednáškách následovala ukázka výcviku psa. 6. června se bude tato akce opakovat pro 4. ročníky.
Fotografie naleznete zde.
Třídní učitelky