Atletický trojboj

V úterý 23. dubna 2019 jsme se vydali na závody atletického trojboje, který se konal v Příbrami
pod Svatou Horou. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z vybraných žáků pátých tříd
(P. Brožíková, S. Sauerová, T. Chourová, L. Micka, O Schneider, O. Panuška, D. Bartoš). Všichni absolvovali sprint na 50 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Doplňkovou disciplínou byl štafetový běh, kterého se zúčastnila jen některá družstva. Své výkony jsme porovnali s ostatními sportovci z jiných škol. Všichni soutěžili fair-play a s výkony jsme spokojeni.
Páťáci.