Zveřejnění výsledků – zápis do 1. ročníku pro škol. rok 2014/2015

Seznam přijatých uchazečů naleznete zde (ke stažení v PDF).
Kritéria pro přijetí do 1. roč. pro škol. rok 2014-2015 naleznete zde (ke stažení v PDF) a doplňující informace
naleznete zde (ke stažení v PDF).

Slovo na závěr:
Vážení rodiče, zákonní zástupci uchazečů o přijetí k základní povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015.

Jménem Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram děkuji Vám všem, kteří jste nám projevili důvěru a přišli se svými dětmi k zápisu do 1. ročníku. Váš počet však, bohužel více než dvojnásobně, převýšil kapacitní možnosti budoucího prvního ročníku.
Je mi velmi líto, že jsme nebyli schopni vyhovět přání mnoha trpělivých rodičů o přijetí jejich dětí do naší základní školy,
ale celková kapacita školy je skutečně zcela naplněna.

S úctou
Mgr. Jaroslav Motejlek
ředitel školy