Zdravý životní styl I. oddělení ŠD

Žijeme zdravě, nezdravě, sportujeme???
Tak těmto otázkám jsme se věnovali před prázdninami
v naší družince u Papoušků.