Zahájení školního roku 2013/14

Fotografie ze zahájení školního roku
naleznete zde.