Voda = život

V úterý 6. 11. jsme v rámci projektu „Voda = život“ navštívili úpravnu vody v Kozičíně, která dodává pitnou vodu i do obcí
v blízkosti Dobříše (Obořiště, Svaté Pole, Rosovice, Holšiny). Informace, které jsme o úpravě vody znali z hodin chemie, jsme si měli možnost ověřit ve skutečném provozu. Překvapila nás spotřeba vody připadající na jeden den a jednu osobu, činí totiž neuvěřitelných 130 litrů! Naše exkurze pokračovala na čističky odpadních vod. Nejprve jsme shlédli alternativní kořenovou čističku vhodnou pro malé obce v Kotenčicích. Dozvěděli jsme se, že zde k čištění využívají kořenový systém rostlin rákosu, orobince a kosatce. Jiný typ čističky – mechanicko biologický jsme viděli na Dobříši. Porovnávali jsme činnost obou zařízení. Je dobré vědět, kolik práce stojí za snahou udělat z vody surové vodu pitnou a z vody odpadní vodu, jenž se vrací do přírody. Projekt „Voda = život“ tímto dnem pouze začal, dále bude pokračovat dalšími úkoly, které budeme plnit v rámci Přírodovědného praktika.
Žáci 9. A,B
Ftografie naleznete zde.