Více dětí do školní družiny

V příštím školním roce budeme moci v naší školní družině přivítat více dětí.
Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

V minulých letech jsme bohužel nemohli s přijetím vyhovět všem, zejména dobříšským žákům 4. a 5. ročníků. To se však díky navýšení kapacity od září změní.

Přihlášky pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat již od 7. června 2018.

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své dítě zapsat na informativní schůzce pro předškoláky konané 7. června 2018. Od tohoto dne si mohou i ostatní zákonní zástupci žáků vyzvednout přihlášku v odděleních ŠD nebo mohou vyplněnou přihlášku odeslat na e-mailovou adresu sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin). Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již družinu navštěvují.

Zápis do školní družiny proběhne 3. září 2018. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.