Vánoční cinkání

Fotografie z Vánočního cinkání
naleznete zde.