Vánoční cinkání

Dne 7. prosince u nás zazvonil zvoneček
a tím byl zahájen tradiční vánoční jarmark.

Fotografie naleznete zde.