Úspěch v krajském kole soutěže

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“. Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti na skrytá nebezpečí spojená s užíváním internetu a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci a studenti základních a středních škol. Součástí projektu jsou e-learningové kurzy, krátké videospoty a také soutěžní kvízy na různých úrovních. V letošním roce jsme zaznamenali velký úspěch.
Žák 8.C Jiří Honzálek nejlépe a nejrychleji odpověděl na otázky náročnějšího Kvízu PLUS a probojoval se tak do krajského kola soutěže, které se konalo letos v lednu. Jako jediný žák základní školy mezi středoškoláky se umístil na krásném čtvrtém místě. Gratulujeme!
Alexandra Kubátová