Úspěch školy v mezinárodním grantu

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, se zúčastnila mezinárodního Prime grantu SMART, vyhlášeného kanadskou společností SMART Technologies. Jeho účelem je přiblížit možnosti interaktivní výuky a využívání těchto moderních pomůcek ve výuce při plnohodnotném zapojení žáka do výuky. Naše základní škola splnila kritéria pro přidělení mezinárodního grantu a stala se tak jednou ze 100 základních a středních škol v České republice, které ze získaných finančních prostředků pořídí hlasovací systém SMART Response. Systém je založen na rádiové technologii, která zvýší zapojení žáků do výuky, oživí vyučovací hodiny. Pomocí systému učitel ověří, zda žáci porozuměli látce, systém objektivně a celoplošně hodnotí, zkouší a testuje. Vyučující tak získá rychlé, přehledné a kvantifikované výstupy, které lze archivovat.