Tady jsem doma

V úterý 28. 5. se dvě tříčlenná družstva naší školy zúčastnila 9. ročníku regionální soutěže
Tady jsem doma
pořádané ZŠ Jiráskovy sady v Příbrami pod záštitou města Příbramě a Knihovny Jana Drdy. V mladší kategorii naši školu reprezentovali Sabina Mochánová, Vojtěch Mikuláš a Lukáš Veverka, ve starší Tereza Formánková, Kamila Sirotková a Ondřej Štamberk.
Soutěžící museli prokázat své vědomosti a dovednosti v oblasti zeměpisné, dějepisné a přírodovědné. Na slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo v aule pořádající školy, se žáci vypravili 12. června. Ve velké konkurenci se družstvo mladších umístilo na 9. místě. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších, které soutěž vyhrálo. Odměnou jim byly nejen věcné ceny, ale i půldenní výlet do barokního kostela ve Starém Rožmitále a návštěva Podbrdského muzea. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a vítěznému družstvu blahopřejeme k úspěchu.
Hadamovská Jitka
Fotografie naleznete zde.