Soubor pedagogicko-organizačních opatření 2013/14

Soubor pedagogicko-organizačních opatření 2013/14 naleznete zde.