Sněhuláci pro Afriku

Naše školní družina se rozhodla zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat
se ke vzdělání.
Cílem této jednorázové akce, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků. Forma pomoci spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.
Pojďte společně s námi pomoci dobré věci, zapojte se také. Čekejte s námi na sněhovou nadílku a vyhlášení termínu.
Bližší informace naleznete na stránkách www.snehulaciproafriku.cz .