Škola v přírodě – Horní Malá Úpa – 1. 3.-7. 3. 2014

Dnes, ve čtvrtek, v 16:30 jsme se rozloučili s lyžováním. Čeká nás už jen balení, večerní diskotéka a zítra úspěšný návrat do Dobříše.
Líbilo se nám, že všichni účastníci s velkým elánem a nadšením lyžovali. Poděkování patří zkušenému lyžařskému instruktoru, našemu tělocvikáři M. Cibochovi. Pod jeho vedením a výukou ve formě her se ze začátečníků brzy stali lyžaři pokročilejší. S velkým zájmem si upevňovali nabyté dovednosti.
Při závěrečném hodnocení jsme zavzpomínali na celý pobyt. Nevěnovali jsme se pouze lyžování, ale i vycházkám,
při kterých jsme využili každého zbytku sněhu k zimním radovánkám (viz fotografie pořízené E. Švarcovou a zveřejněné
na stránkách školy). Nechybělo ani učení, večerní zábava – soutěže, diskotéky apod. Děti ocenily pohledy a dopisy
od svých blízkých.
O. Šídová a J. Debnárová