Setkání ŠD s hasiči

Dne 9. 10. 2014 si dobrovolní hasiči z Dobříše připravili pro ŠD velmi pěkný a poučný program.
Předvedli dětem zásah při dopravní nehodě, vyproštění raněné osoby z vozidla, poskytnutí první pomoci, zajištění vozidla a jeho uhašení.
Děti si mohly prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení, vyzkoušely si tíhu hasičské výzbroje a stříkání hadicí. Hasičům velmi děkujeme a těšíme se na další setkání. Fotografie naleznete zde.
M.Zemanová