Recyklace hrou

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 za námi přijeli lektoři ze školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt pod záštitou MŠMT České republiky, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu.
Naše škola je účastníkem tohoto programu od jeho prvopočátku. Tento rok si pro nás autoři připravili výjezdní program Recyklace hrou jako odměnu za naši aktivitu v projektu. Děti se hravou formou seznámily s pravidly třídění, připomněly si, do jakých kontejnerů vyřazené věci patří. Ve skupinkách rozebraly počítač, baterii, lampičku a pračku, zjistily, z jakých dalších částí se skládají a jak se s nimi po roztřídění nakládá. Zajímavým zjištěním bylo, že i my můžeme tak trochu přispět na výrobu dresů pro hokejisty na ZOH v Soči. Jak? Sběrem PET lahví. Na výrobu jednoho dresu hráče je totiž potřeba 17 PET lahví. Lektorům děkujeme za zajímavý program a dětem připomínáme, že recyklace šetří přírodu, vzduch, nerostné suroviny i energii. Třídění má smysl.
Fotografie naleznete zde
Hadamovská Jitka