Pythagoriáda – školní kolo

Dne 6. března se 53 žáků šestých až osmých tříd zúčastnilo školního kola matematické soutěže
s názvem Pythagoriáda. V kategorii 6. ročníku získali nejvíce bodů B. Vyskočilová (6.A), F. Cinkl a
O. Dragoun (oba 6.C, všichni 4 body). V kategorii 7. ročníku byla nejúspěšnější řešitelkou E. Brandová (7.B), která získala  6 bodů. K postupu do okresního kola měli nejblíže žáci 8. ročníku Z. Hošek
(8.B, 8 bodů), A. Hončíková (8.B, 7,5 bodů), J. Beran a O. Fabián (oba 8.A, 7,5 bodu), ale i oni nedosáhli na potřebný počet bodů opravňující k účasti v okresním kole. Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Fotografie naleznete zde.