Průmyslová revoluce v 8. ročnících

V rámci hodin dějepisu se žáci 8. A, B a C seznámili s nejznámějšími vynálezy 18. a 19. století,
které následně prezentovali. Někteří žáci zvolili formu powerpointové prezentace, jiní zhotovili plakát nebo se pokusili o vytvoření modelu. Na jejich práce se můžete podívat zde.
Z. Bílková