Projektový den OČMU

Dne 3. září se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí. Celá akce byla zahájena vyhlášením cvičného požárního poplachu. Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích.
Žáci 6. až 8. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, nahlásit mimořádnou událost nebo poskytnout první pomoc zraněnému.
Děkujeme všem asistentům z 9. tříd za pomoc při organizaci této akce.
Fotografie naleznete zde.
Mgr. Kateřina Sobotková