Projektový den 6.r. – Člověk a příroda

Ve středu 18. 6. žáci 6. ročníku zamířili do anglického parku. Zde pro ně bylo v rámci projektového dne „Člověk a příroda“ připraveno praktické pozorování tří ekosystémů – lesa, louky a rybníka. Žáci během dopoledne měřili teplotu a porovnávali rozdíly v jednotlivých ekosystémech.
Vyzkoušeli si mapování terénu pomocí busoly. K poznávání organismů žijících v uvedených ekosystémech využili atlasů, u rybníka mohli pozorovat nezmara, buchanku, larvu komára a další zástupce vodních organismů. Výsledkem se stal plakát se získanými informacemi. Akce se vydařila nejen díky slunečnému počasí, ale i pomoci žáků 8. A.
Fotografie naleznete zde.
J. Hadamovská